Slovenská bioplynová asociácia Vás pozýva na 7. ročník odbornej konferencie „Povinnosti prevádzkovateľov bioplynových staníc 2021“, ktorá sa uskutoční už tradične počas dvoch dní 7. a 8.9.2021 v hoteli Sitno, Vyhne.

PROGRAM KONFERENCIE

  7.9.2021 utorok

9:30 - 10:00 Prezentácia účastníkov
10:00 - 11:00 Otvorenie konferencie a predstavenie SBA a jej činnosti.
  Ing. Erika Fečke Gyöngyová, PhD., RNDr. Patrícia Gašparcová [ SBA ]
Novinky v ČR: Kritériá udržateľnosti, podpora biometánu a modernizácia bioplynových staníc.
  Jan Habart [ CZ Biom ]
Prolonácia podpory. resp. repowering z pohľadu bioplynových staníc.
  Mgr. Jozef Hudák [ AK Poláček & Partners ]
11:00 - 12:00 Diskusia o prítomnosti a budúcnosti bioplynových staníc
  Ing. Juraj Novák [MH], Mgr. Juraj Smatana [MŽP], Mgr. Milan Kyseľ [MPRV], Martin Horváth [ÚRSO], Robert Hajšel [EP]
12:00 - 13:00 Obed
13:00 - 15:30 Legislatívna úprava zhodnocovania BRKO v bioplynových staniciach
  Ing. Miroslava Masničáková [ MŽP ]
Transformácia vedľajších živočíšnych produktov v BPS.
  MVDr. Zuzana Tkáčová [ ŠPVS ]
Zhodnocovanie digestátu v poľnohospodárstve - legislatíva a prax.
  Ing. Monika Halásová, PhD. [ MPRV SR ]
Prínos bioplynových staníc k ochrane životného prostredia.
  Ing. Juraj Musil [ INECO ]
15:30 - 15:45 Prestávka
15:45 - 18:00 NRG Flex predizolované potrubia pre rozvod teplej vody a UK.
  Krátke prezentačné video [ NRG flex ]
Nahlasovanie údajov do systémov OKTE.
  Ing. Peter Čulen [ OKTE ]
Zmeny v legislatíve a povinnosti prevádzkovateľov BPS.
  Ing. Vladimír Šošovička [ SBA ]
Podpora pri nadstavbe BPS na biologicky rozložiteľné odpady.
  Šimon Bečica [ IPM Avanea Eco Management ]
Vplyv biologicky rozložiteľných odpadov na biológiu fermentora a praktické skúsenosti s dávkovaním doplnkov.
  Ing. Erika Fečke Gyöngyová, PhD. [ SCHAUMANN SLOVENSKO ] , Ing. Ľubor Drienovský [ PD Hlohovec ]
Pohľad na prevádzku plynového motora z viacerých smerov.
  Ing. Šárka Novotná, Ing. Jaromír Páleník [ ADDINOL Central Europe ]
18:00 Večera a voľná diskusi

 

  8.9.2021 Streda

9:00 - 12:00 Evidencia odpadov a príprava na digitalizáciu odpadového hospodárstva (ISOH).
  Ing. Barbora Tajbošová [ INISOFT ]
Aktivity na podporu plynovej mobility.
  Ing. Richard Kvasňovský [ SPNZ ]
Podmienky pripojenia zariadenia na výrobu biometánu k distribučnej sieti a možnosti využitia biometánu.
  Milan Kachut [ SPP distribúcia ]
Praktické skúsenosti s výrobou biometánu.
  Ing. Martin Pribola [ PM ]
Čistenie bioplynu membránovou technológiou.
  Ing. Ivan Junga [ HUTIRA Slovakia ]
Využiteľnosť biometánu v doprave.
  Ing. Pavol Kubala [ BOSTA ]
Obnoviteľný plyn - príležitosť pre ekonomicky efektívnu dekarbonizáciu dopravy.
  Igor Pipíška [ Envien Group ]
12:00 Záver konferencie a obed

Zmena programu je vyhradená.

Tešíme sa na Vás a diskusiu s Vami!

Vážení účastníci, kvôli aktuálnej epidemickej situácii bude naša konferencia v systéme OTP, aby sme mohli privítať čo najviac účastníkov. Teda vstup bude umožnený iba osobám plne očkovaným, alebo testovaným (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných 180 dní. Pripravte si prosím potvrdenie, ktoré Vám bude pred vstupom skontrolované. Keďže sa konferencia bude konať vo vnútorných priestoroch bude nutné mať po celý čas správne nasadené rúško alebo respirátor. Je nám to ľúto, ale musíme tieto opatrenia dodržiavať a vyžadovať od všetkých účastníkov. Za porozumenie ďakujeme.

Registrácia je možná do 3.9.2021. Vložné na obidva dni pre nečlenov SBA je 100,- €. Platba ani registrácia na mieste z organizačných dôvodov nebude možná. Prosíme o úhradu vložného do 3.9.2021 na číslo účtu: SK14 0900 0000 0050 3373 3174 , variabilný symbol: 92021 a do správy pre prijímateľa uveďte priezvisko účastníka. Originál faktúry za platbu Vám bude odovzdaný pri prezentácii na konferenciu.
Ubytovanie si každý účastník zabezpečuje a hradí sám. Odporúčame rezervovať si ubytovanie čo najskôr vopred. Môžete využiť ponuku hotela Sitno, promokód je SBA092021.

ONLINE PRIHLÁŠKA NA KONFERENCIU

V prípade záujmu o bližšie informácie prosím kontaktujte:
Erika Fečke, 0918 062 551 , gyongy@sba-sk.sk

 

PARTNER SBA:

 

MEDIÁLNI PARTNERI:

   Späť na aktuality