• Pravidelne organizujeme odborné konferencie
  • Organizujeme výjazdové zasadnutia členov na rôznych BPS
  • Spolupracujeme s advokátskou kanceláriou Poláček a Partners, ktorá pre nás vypracováva pravidelný monitoring legislatívy a tiež inú činnosť podľa potreby
  • Zastupujeme BPS na rôznych inštitúciách a úradoch, kde sa snažíme hájiť záujmy našich členov
  • Vzájomne sa informujeme o všetkých aktuálnych témach, kontrolách, zmenách
  • Vytvárame vnútorný zoznam spoľahlivých firiem a odovzdávame si referencie