Aktuálne v roku 2019 máme 27 členov:

AGROSTAAR KB, spol. s r.o.
Bastav, s.r.o.
Biochyn, s.r.o.
BPS BORCOVÁ, s.r.o.
BPS Čečejovce, družstvo
BPS Horný Jatov, s.r.o.
BPS Hubice, s.r.o.
BPS Huncovce, s.r.o.
BPS Veľké Ripňany, s.r.o.
Družstvo Agrospol, družstvo
ECO PWR, s.r.o.
ELBIOGAS, s.r.o.
Emart, s.r.o.
Energoterra, s.r.o.
Ilke, s.r.o.
Ing. Štefan Štifner, CSc. - STIFI
PD Hlohovec, BPS Sasinkovo
PD KAPUŠANY pri Prešove
PD Smolinské
PD Vinohrady Choňkovce
PM, s.r.o.
RD v Plavnici
RD Vrbová nad Váhom
RPD Zuberec
SCBC, s.r.o.
Schaumann SK, spol. s r.o.
ŠK AQUA, s.r.o.