Aktuálne máme 23 členov:

Poľnohospodárske družstvo Smolinské
AFG s.r.o.
Družstvo Agrospol, družstvo
Roľnícke družstvo v Plavnici
SCHAUMANN SLOVENSKO, spol.s.r.o.
EMART, s. r. o.
ILKE - bioplynová stanica, s. r. o.
BPS Čečejovce, družstvo
SCBC, s.r.o.
BPS Huncovce, s.r.o.
PD Vinohrady Choňkovce
Bastav, s.r.o.
PM, s.r.o.
Allfine, s.r.o.
PD Kapušany pri Prešove
Energoterra, s.r.o.
PD Hlohovec, BPS Sasinkovo
RPD Zuberec
BPS Horný Jatov, s.r.o.
Ing. Štefan Štifner, CSc. - STIFI
BPS Hubice, s.r.o.
FILATECH, s.r.o.
Biochyn, s.r.o.