Aktuálne v roku 2020 máme 34 členov:

  AFG, s.r.o.
  AGROSTAAR KB, spol. s r.o.
  ASTOM BPS, s.r.o.
  ASTOM ND, s.r.o.
  ASTOM V, s.r.o.
  Bastav, s.r.o.
  Biofarma Oborín, s.r.o.
  Biochyn, s.r.o.
  BPS Belá, s.r.o.
  BPS BORCOVÁ, s.r.o.
  BPS Čečejovce, družstvo
  BPS Horný Jatov, s.r.o.
  BPS Hubice, s.r.o.
  BPS Huncovce, s.r.o.
  BPS Veľké Ripňany, s.r.o.
  Družstvo Agrospol, družstvo
  ECO PWR, s.r.o.
  ELBIOGAS, s.r.o.
  Emart, s.r.o.
  Energoterra, s.r.o.
  Gas Progres I., spol. s r.o.
  Ilke, s.r.o.
  Ing. Štefan Štifner, CSc. - STIFI
  PD Hlohovec, BPS Sasinkovo
  PD KAPUŠANY pri Prešove
  PD Smolinské
  PD Vinohrady Choňkovce
  PM, s.r.o.
  RD v Plavnici
  RD Vrbová nad Váhom
  RPD Zuberec
  SCBC, s.r.o.
  Schaumann SK, spol. s r.o.
  ŠK AQUA, s.r.o.