Aktuálne v roku 2020 máme 43 členov:

  AFG, s.r.o.
  Agrokomplex, spol. s r.o. HE
  AGROSTAAR KB, spol. s r.o.
  ASTOM BPS, s.r.o.
  ASTOM ND, s.r.o.
  ASTOM V, s.r.o.
  Bastav, s.r.o.
  Biofarma Oborín, s.r.o.
  Biochyn, s.r.o.
  BPS Belá, s.r.o.
  BPS BORCOVÁ, s.r.o.
  BPS Bzovík, s.r.o.
  BPS Čečejovce, družstvo
  BPS Horný Jatov, s.r.o.
  BPS Hubice, s.r.o.
  BPS Huncovce, s.r.o.
  BPS Ružindol
  BPS Veľké Ripňany, s.r.o.
  BPS Veľké Turovce, s.r.o.
  BPS Veselé, s.r.o.
  CO.BE.R, spol. s r.o.
  Družstvo Agrospol, družstvo
  ECO PWR, s.r.o.
  ELBIOGAS, s.r.o.
  Emart, s.r.o.
  Energoterra, s.r.o.
  Gas Progres I., spol. s r.o.
  Ilke, s.r.o.
  Ing. Štefan Štifner, CSc. - STIFI
  KGJ Bzovík, s.r.o.
  Mangini, s.r.o.
  PD Hlohovec, BPS Sasinkovo
  PD KAPUŠANY pri Prešove
  PD Smolinské
  PD Vinohrady Choňkovce
  PM, s.r.o.
  PVOZ SHR Mostová
  RD v Plavnici
  RD Vrbová nad Váhom
  RPD Zuberec
  SCBC, s.r.o.
  Schaumann SK, spol. s r.o.
  ŠK AQUA, s.r.o.