+421 905 862 890 +421 918 062 551 sba@sba-sk.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Kontakt

Dôležité kontakty

Dávid Kančo, MSSc

generálny sekretár

kanco@sba-sk.sk

Sekcia Energo:

Ing. Vladimír Šošovička

predseda

 sosovicka@sba-sk.sk

Sekcia Biometán:

Ing. Michal Čarák

člen predsedníctva

carak@sba-sk.sk

Sekcia Enviro:

Ing. Matej Štefánek

odborný konzultant

stefanek@sba-sk.sk


Ing. Ľubor Drienovský

člen predsedníctva

 drienovsky@sba-sk.sk

Ing. Erika Fečke Gyöngyová, PhD.

odborná konzultantka

gyongy@sba-sk.sk