Slovenská bioplynová asociácia
M.R. Štefánika 38
Šaľa 927 01, Slovakia
sba@sba-sk.sk


Ing. Erika Fečke Gyöngyová, PhD.
predsedníčka
+421 949 238 920
gyongy@sba-sk.sk


IČO: 45739145
DIČ: 2023614131
IBAN: SK14 0900 0000 0050 3373 3174