Slovenská bioplynová asociácia
Veterná 18/B
Trnava 917 01
sba@sba-sk.sk


RNDr. Patrícia Gašparcová
predsedníčka
+421 905 365 007
gasparcova@sba-sk.sk

Ing. Ľubomír Drienovský
podpredseda
drienovsky@sba-sk.sk

Ing. Vladimír Šošovička
podpredseda
sosovicka@sba-sk.sk


IČO: 45739145
DIČ: 2023614131
IBAN: SK14 0900 0000 0050 3373 3174