Spolupracujeme s advokátskou kanceláriou Poláček a Partners, ktorá pre nás vypracováva pravidelný monitoring legislatívy a tiež inú činnosť podľa potreby