+421 905 862 890 +421 918 062 551 sba@sba-sk.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Otázky a odpovede

Ako funguje bioplynová stanica?

Základom fungovania bioplynovej stanice je premena biomasy a biologicky rozložiteľných odpadov za pomoci mikroorganizmov prostredníctvom anaeróbnej fermentácie na bioplyn. Vyprodukovaný bioplyn je spaľovaný v kogeneračných jednotkách (veľkých motoroch) za účelom výroby elektrickej energie a tepla alebo dočistený filtračným procesom na úroveň zemného plynu (biometán), ktorý je následne možné vtláčať do plynovej distribučnej siete. Ďalším výsledným produktom bioplynovej stanice je aj digestát. Pozrite si ako funguje bioplynová stanica.

Koľko je na Slovensku bioplynových staníc?

Historicky sa na Slovensku nachádzalo 109 bioplynových staníc. Turbulentné udalosti na trhu, dlhodobo nízka podpora zo strany štátu a výrazné suchá najmä počas tohto roku zapríčinili, že v súčasnosti je ich aktívnych približne 80, z toho je jedna biometánová stanica.

Čo je to digestát?

Je to vyhnitý biokal alebo zahustený kvapalný zvyšok, ktorý vzniká anaeróbnou fermentáciou pri výrobe bioplynu. Digestát je koncovým produktom v procese výroby bioplynu a následne zelenej elektriny. Má svoju prirodzenú vôňu a konzistenciu. Digestát ako netradičné organické hnojivo je ľahko stráviteľný zdroj dusíka. Má predovšetkým výborné účinky na pôdu a pestované plodiny. Môže sa dávkovať na pozberové zvyšky predplodiny pred základným obrábaním pôdy, alebo špeciálnymi strojmi (hadicovými aplikátormi) aj do porastov niektorých poľných plodín. Je vhodný na priame hnojenie plodín počas vegetácie (kukurica, repa, slnečnica, zemiaky), alebo pri výrobe kompostov. Použitie digestátu na hnojenie poľných plodín vlastne znamená uzatvorenie kolobehu živín v poľnohospodárskom podniku pri znížených dávkach umelých hnojív.

Na čo sa využíva energia získaná z bioodpadu?

Zo spracovaného kuchynského bioodpadu vzniká bioplyn, ktorý sa môže využiť hneď niekoľkými spôsobmi. Najčastejšou cestou je výroba elektrickej energie a tepla v kogeneračných jednotkách fungujúcich na bioplyn. Vyprodukovaná elektrina sa dodáva do siete a prispieva k energetickej sebestačnosti Slovenska, kým teplo môže byť využité na vykurovanie blízkych dedín alebo poľnohospodárskych budov. Ďalšou možnosťou je dočistiť bioplyn na biometán a vtĺáčať ho do plynovej distribučnej sústavy, čím sa znižuje množstvo importovaného zemného plynu a zvyšuje lokálna produkcia biometánu. Výsledným produktom týchto procesov je aj digestát, organické poľnohospodárske hnojivo vysokej kvality s ktorým majú slovenskí farmári už viac než 10-ročné skúsenosti.

Prečo by mal bioodpad smerovať do bioplynky?

Biologický odpad predstavuje hodnotný obnoviteľný zdroj s veľkým a doposiaľ nenaplneným potenciálom na výrobu elektrickej energie. Biologický odpad tvoríme denne. V domácnostiach ako napríklad kuchynský odpad, zvyšky jedla a potravín, ktoré neskonzumujeme. Druhou kategóriu biologického odpadu je záhradný odpad, teda všetko čo v záhade pokosíme, ostriháme, vyplejem atď. Treťou kategóriou bio odpadu je bio odpad z priemyselných a spracovateľských odvetví ako napríklad exkrementy z hydinární, srvátka z mliekarní, odpad z páleníc, alebo zvyšky ovocia a zeleniny zo supermarketov. Biologický odpad tvorí v súčasnosti skoro 50% všetkého odpadu, ktorý sa u nás v krajine vyprodukuje. Biologický odpad nie je vhodný na skládkovanie, či spálenie v spaľovniach. Kvôli svojej vysokej vlhkosti a obsahu soli (chlóru) je v procese spaľovania zdrojom pre tvorbu toxických plynov, ako sú napríklad dioxíny. Biologický odpad sa považuje aj vzhľadom na jeho výdatnosť v procese fermentácie za jeden z najúčinnejších zdrojov pre tvorbu bioplynu, ktorý sa prostredníctvom kogenerácie premení na elektrickú energiu.

Je počet bioplyniek v súvislosti s povinným zberom kuchynského bioodpadu dostatočný?

Pre spracovanie kuchynských bioodpadov z väčších miest je počet bioplynových staníc na Slovensku dostatočný. Bioplynové stanice nie sú centralizované v jednom regióne ale sú rovnomerne rozmiestnené po celej krajine. Preto predstavujú veľký potenciál pre spracovanie kuchynského bioodpadu. Mnohým však chýba potrebná technológia na hygienizáciu, bez ktorej nie je možné kuchynský bioodpad spracovať. Táto technológia je nákladná a bioplynové stanice sú po dlhodobej nízkej podpore v zlej finančnej kondícii. Rovnako záleží na podmienkach, na ktorých sa poskytovateľ odpadu vie s bioplynkou dohodnúť a na čistote vyzbieraného kuchynského bioodpadu. Pozrite si rozloženie bioplynových staníc na našej mape.