24.10.2019 štvrtok

9:30 - 10:00 Prezentácia účastníkov
10:00 - 12:00 Otvorenie konferencie a predstavenie SBA a jej činnosti.
  Ing. Erika Fečke Gyöngyová, PhD. [ SBA ]
Rok po novele a budúcnosť podpory OZE – ako sa novela zabehla a čo nás bude čakať v novom roku 2020.
  Mgr. Jozef Hudák [ POLÁČEK A PARTNERS ]
Najčastejšie nedostatky a chyby zistené v zasielaných hláseniach a pri kontrolách.
  Mgr. Veronika Rafajová, Ing. Richard Johan [ ÚRSO ]
Súhrn povinností a hlásení prevádzkovateľa BPS.
  Ing. Dušan Jeleň [ SBA ]
12:00 - 13:00 Obed
13:00 - 15:30 Legislatívna úprava problematiky bioplynových staníc z pohľadu zákona o odpadoch.
  Ing. Miroslava Masničáková [ MŽP, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie ]
Zber a likvidácia BRKO - ako to vyzerá v praxi.
  Branislav Pleško [ Fidelity Trade, s.r.o. ]
Obnoviteľné plyny v európskej legislatíve.
  Ing. Richard Kvasňovský [ SPNZ ]
Úspora na provozu BPS – chlazení s nulovou spotřebou elektrické energie.
  Ing. Josef GÉBA [ B:Power, a.s. ]
15:30 - 15:45 Prestávka
15:45 - 18:00 Unikátní letecká technologie jako ochrana a prevence BPS. Využití a přínos technologie AEROTEC v bioplynových stanicích a kogeneračních jednotkách. Jak prodloužit životnost, zvýšit spolehlivost a zlepšit ekonomiku provozu.
  Ing. Josef Vysoký [ Aerotec ]
Ako bude systém fungovať od začiatku roka 2020.
  Igor Paško [ OKTE, a.s. ]
Biologická prevádzka BPS – kde sa strácajú peniaze.
  Ing. Erika Fečke Gyöngyová, PhD. [ SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s r.o. ]
18:00 Večera a voľná diskusi

 

  25.10.2019 Piatok

9:00 - 12:00 Bioplyn a biometan v ČR a další připravovaný rozvoj oboru.
  Ing. Adam Moravec [ Biom CZ ]
Transformácia vedľajších živočíšnych produktov v BPS.
  MVDr. Zuzana Tkáčová [ ŠVPS, oblasť vedľajších živočíšnych produktov ]
Aktuálne zmeny v legislatívnych predpisoch pri uvádzaní na trh, nakladaní a používaní hnojív v SR a na úrovni EÚ so zameraním sa na sekundárne zdroje živín.
  Ing. Monika Halásová, PhD., Ing. Zuzana Gergeľová [ MPRV, Odbor rastlinnej výroby ]
Aktuálne zmeny v environmentálnej legislatíve z pohľadu BPS. Prehľad schválených a najdôležitejších pripravovaných zmien v environmentálnej legislatíve, identifikácia zmien s dopadom na bioplynové stanice a výklad ich dôsledkov pre prevádzkovateľov.
  Ing. Juraj Musil [ INECO, s.r.o. ]
12:00 Záver konferencie a obed

 

STIAHNUŤ PROGRAM KONFERENCIE

 

Späť