+421 905 862 890 +421 918 062 551 sba@sba-sk.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Tlačové správy

Tlačové správy

31. august, 2022, Spolupráca bioplynových staníc a kompostární

Bioplynové stanice (BPS) zastávajú v procese spracovania bioodpadu nezastupiteľnú úlohu. Aj napriek tomu sa nachádzajú v kritickej situácii a hrozí im krach. Viaceré samosprávne kraje vnímajú BPS a kompostárne oddelene, ako navzájom konkurenčné. BPS a kompostárne by však nemali medzi sebou bojovať a konkurovať si. Práve naopak, ich symbióza a spolupráca je zárukou kvalitnejšieho zhodnocovania bioodpadu na Slovensku. Slovenská bioplynová asociácia (SBA) preto volá po nastavení systému spracovania bioodpadu a spolupráci medzi BPS a kompostárňami. (Celé znenie tlačovej správy)

4. august, 2022, Slovenské bioplynové stanice sú v ohrození 

Rastúce ceny vstupných surovín a variabilných nákladov ohrozujú aj bioplynové stanice. Bioplynové stanice (BPS) teraz zároveň doplácajú na štátnu schému pomoci. Výkupné ceny elektrickej energie z BPS, ktoré štát v rokoch 2010 – 2013 garantoval na 15-ročné obdobie, sú dnes hlboko pod reálnymi nákladmi. Viaceré bioplynové stanice to donútilo ukončiť svoju činnosť a ďalšie bojujú o prežitie. (Celé znenie tlačovej správy)

19. júl, 2022, Rapídne zvyšovanie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia môže byť pre slovenské bioplynové stanice likvidačné

Podľa aktuálneho návrhu nového zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, bude celkový nárast poplatkov bioplynových staníc oproti súčasnému stavu v roku 2030 cca 5 násobný oproti dnešnému stavu. Slovenská bioplynová asociácia (SBA) preto požaduje citlivejšie posúdenie situácie a výrazne nižšie zvyšovanie základných sadzieb. V inom prípade príde k ohrozeniu fungovania celého sektora bioplynových staníc. (Celé znenie tlačovej správy)